Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier (omvänd split) 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för styrelsens förslag till sammanläggning av aktier. Denna åtgärd kallas ofta även för omvänd split.

Sammanläggningen innebär att bolaget lägger samman det befintliga antalet aktier till ärre aktier. På så vis minskar antalet aktier i bolaget, men aktiekapitalet förändras däremot inte. Genom uppdelningen blir kvotvärdet på aktierna (aktiekapitalet delat med antalet i aktier i bolaget) högre.

Ett beslut om sammanläggning av aktier ska ange att två eller flera aktier läggs samman till ett mindre antal aktier samt innehålla uppgift om avstämningsdagen eller bemyndigande för styrelsen att fastställa en sådan dag (om bolaget är ett avstämningsbolag). Avstämningsdagen får inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om sammanläggning har registrerats.

(ID 4797)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn