Styrelsens förslag till beslut om vinst (Ej avstämningsbolag) 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för styrelsens förslag till beslut om vinst (ej avstämningsbolag).

Om bolagsstämman ska pröva en fråga om vinstutdelning, ska styrelsen, eller om förslaget väcks av någon annan, förslagsställaren, upprätta ett förslag till beslut. I förslaget om vinstutdelning ska följande anges

- beloppet av den utdelning som ska belöpa på varje aktie, - avstämningsdagen, - bemyndigande för styrelsen att fastställa betalningsdag, och - om utdelningen ska avse annat än pengar, uppgift om arten av den egendom som ska delas ut.

(ID 3913)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn