Riktad emission kvittning - Publikt avstämningsbolag 2021

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens förslag till riktad kvittningsemission, vilken ger möjlighet att teckna aktier genom kvittning i ett publikt avstämningsbolag.

En riktad emission är riktad till en viss grupp, t ex befintliga aktieägare. Oftast är den dock riktad till en eller flera externa placerare. Aktieägarna avstår då från sin rätt att teckna nya aktier vid en emission till förmån för någon annan eller andra, vilket bidrar till att bredda ägarbasen i bolaget.

Dokumentet som DokuMera har tagit fram är ett förslag från styrelsen till stämman om en riktad emission i ett publikt avstämningsbolag. Eventuell teckning ska enligt förslaget ske genom kvittning mot fordran som tecknaren av aktierna har gentemot bolaget.

(ID 3848)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn