Riktad kontantemission - Privat ej avstämningsbolag 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens förslag till stämman om en riktad nyemission i ett privat bolag som ej är avstämningsbolag.

En riktad emission är riktad till en viss grupp, t ex befintliga aktieägare. Oftast är den dock riktad till en extern placerare. Aktieägarna avstår då från sin rätt att teckna nya aktier till förmån för någon annan eller andra.

Detta dokument är ett underlag till ett förslag från styrelsen till stämman om riktad nyemission i ett privat bolag som ej är avstämningsbolag. Den riktade emissionen i mallen finansieras genom kontantbetalning och syftar till att bredda ägandet i bolaget, men detta angivna skäl kan också modifieras om det anses lämpligt.

Mallen som DokuMera har upprättat är utförlig och låter dig snabbt upprätta förslaget som är strukturerat med hänsyn till samtliga regler som måste beaktas när denna typ av förslag läggs fram.

(ID 3818)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn