Styrelsens förslag - Riktad apportemission - Teckningsoptioner - Publikt ej avstämningsbolag 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens förslag till riktad apportemission i ett publikt bolag som ej är avstämningsbolag.

En riktad emission är riktad till en viss grupp, t ex befintliga aktieägare. Oftast är den dock riktad till en eller flera externa placerare. Aktieägarna avstår då från sin rätt att teckna nya aktier vid en emission till förmån för någon annan eller andra, vilket bidrar till att bredda ägarbasen i bolaget. Vid apportemission tillskjuts egendom till bolaget (apportegendom) i stället för kapital, i utbyte mot aktier i bolaget.

Denna mall från DokuMera är ett förslag från styrelsen till stämman om att genomföra en riktad apportemission i ett publikt bolag som ej är avstämningsbolag.

(ID 3841)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn