Kvittningsemission - Publikt avstämningsbolag 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för en kvittningsemission i ett publikt avstämningsbolag.

Vid kvittningsemission avskrivs fordringar gentemot bolaget i utbyte mot aktier. Detta kan ske när bolaget har lån som behöver betalas av.

Mallen består av ett förslag från styrelsen till bolagsstämman om att besluta om emission genom kvittning av fordran. Textinnehållet är utförligt och låter dig snabbt upprätta förslaget som är strukturerat med hänsyn till samtliga regler som måste beaktas när denna typ av förslag läggs fram.

Beslutsförslaget är anpassat till ett publikt avstämningsbolag avsett att knytas till en viss eller vissa fordringsägare och de överskjutande teckningsrätterna ska säljas av bolaget. Den i mallen angivna anledningen till kvittningsemissionen är att ägarbasen ska breddas, men detta kan som många andra uppgifter i mallen modifieras.

(ID 3808)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn