Företrädesemission - Privat ej avstämningsbolag 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett förslag från styrelsen till bolagsstämman om företrädesemission av konvertibler i ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

En företrädesemission är riktad till en viss grupp, ofta befintliga aktieägare som har företrädesrätt genom antalet aktier de äger, bolagsordningen eller bestämmelser i emissionsbeslutet. Övriga aktieägare kan ta del av emissionen först efter att de med företrädesrätt helt eller delvis avstår från den.

Konvertibler är skuldebrev som kan konverteras till aktier till ett visst förutbestämt pris. Konvertibler behöver alltså inte konverteras till aktier utan kan också återbetalas till sitt nominella belopp. Det medför således större säkerhet för innehavaren av konvertibeln.

Mallen som DokuMera har utarbetat har formen av ett förslag från styrelsen att emittera konvertibler och kan enkelt anpassas till det aktuella företaget. Mallen är utförlig och låter dig snabbt upprätta förslaget som är strukturerat med hänsyn till samtliga regler som måste beaktas när denna typ av förslag läggs fram.

(ID 3738)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn