Företrädesemission - Privat ej avstämningsbolag 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens förslag till en kontant företrädesemission i ett privat bolag som inte är avstämningsbolag.

En företrädesemission är riktad till en viss grupp, ofta befintliga aktieägare som har företrädesrätt, genom antalet aktier de äger, bolagsordningen eller bestämmelser i emissionsbeslutet. Övriga aktieägare kan först ta del av emissionen om detta tillåts enligt bolagsordningen eller beslutet ovan och först efter att de med företrädesrätt helt eller delvis skulle avstå från den.

Denna mall avser ett privat bolag som inte är avstämningsbolag och består av ett förslag från styrelsen till stämman om att besluta om nyemission av aktier i bolaget mot kontant ersättning, även kallat kontantemission. Nyemissionen ska enligt förslaget i mallen ske med företräde för aktieägarna i förhållande till deras andel i aktiekapitalet. Styrelsen ska vid ett senare tillfälle besluta om hur eventuella aktier som inte tecknats, ska behandlas.

(ID 3803)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn