Styrelsemötesschema 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett styrelsemötesschema i ett aktiebolag.

Ett schema ger dig en god översikt över planerade händelser. Detta dokument kan du använda för att schemalägga företagets styrelsemöten och bestämma exempelvis vad som ska beslutas och när det ska beslutas. Genom att systematisera styrelsearbetet underlättar du för både styrelse och vd.

Denna mall består av ett schema som är färdigt att fyllas i med egna uppgifter. Schemat har fält för att tydligt kunna presentera information om när styrelsen ska ha sina möten, vad som ska behandlas på mötena, var mötena ska hållas m.m.

(ID 1151)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2023
Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ Engelsk 2023
Arbetsordning styrelsens arbete 2023
Arbetsordning styrelsens arbete Engelsk 2023
Checklista styrelsens arbetsordning 2023
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2023
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling Engelsk 2023
VD-instruktion 2023
VD-instruktion Engelsk 2023