Styrelsemöte - Protokoll gällande etablering av filial utomlands 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från ett styrelsemöte gällande etablering av filial utomlands.

En filial är en självständig underavdelning i förhållande till huvudkontoret i ett företag. Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget, i detta fall det svenska företaget.

Enligt 8 kap. 24 § ABL ska protokoll alltid föras vid styrelsemöten. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Om styrelsen har flera ledamöter, ska det justeras även av en ledamot som utses av styrelsen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.

Denna mall består av ett förskrivet styrelseprotokoll som är avsett att användas när styrelsen ska fatta beslut om etablering av ny filial utomlands. Mallen är skriven på både svenska och engelska för att underlätta för samtliga parter samt för att undvika eventuella missförstånd.

(ID 3947)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn