Styrelsehandbok 2023

Format: Word-mall (15 sidor)
Pris: 1070 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en styrelsehandbok för dig som sitter i styrelsen i ett aktiebolag.

Med hjälp av handboken kan du strukturera och dokumentera styrelsearbetet så att inga viktiga frågor eller områden glöms bort eller inte följs upp. Handboken innehåller information, instruktioner, exempeltexter och hänvisningar till aktuella dokument som finns i DokuMeras dokumentdatabas.

En del information i handboken är skriven i kursiv stil och är till för dig som upprättar styrelsehandboken. Dessa stycken tas med fördel bort ur den slutliga versionen av styrelsehandboken. Du kan också införliva informationen i dina egna texter.

Instruktionerna ger dig stöd och vägledning kring vad varje avsnitt bör innehålla.

Exempeltexterna är just exempel och bör anpassas för att passa ditt företag. Dessa är skrivna i röd text. Dokumenten som det hänvisas till kan användas antingen i sin helhet som bilagor till styrelsehandboken eller införlivas som löpande text i densamma. Eller också använder du dokumenten som inspiration till egna texter. Här finns även hänvisningar till dokument som inte ska införlivas i själva styrelsehandboken men som har koppling till specifika avsnitt.

(ID 5194)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn