Stresskala 2023

Format: Excel-mall (5 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att testa storleken av din egen uppbyggda stress. Dokumentmallen är tänkt att användas som ett hjälpmedel så att du kan vidta olika åtgärder för att minska denna ackumulerade stress.

Det är viktigt att vara medveten om att frågeformuläret inte ska användas som ett vetenskapligt test utan är tänkt att användas som ett grovt första instrument. Formuläret grundar sig på The Self Readjustment Rating Scale av Thomas Holmes och Richard Rahe vid University of Washington, School of Medicine.

Vid resultat som signalerar problem med stress och begynnande stressrelaterad ohälsa hänvisas vidare till experter inom området.

(ID 3245)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ordlista medarbetarbrott 2023
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2023