Stress

Stress är de anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, s.k. stressorer.

Det finns både positiv stress och negativ stress. Den positiva stressen uppstår då vi utsätts för utmaningar som vi uppfattar som stimulerande, den negativa stressen gör t.ex. att koncentrationen blir sämre, man får ont i magen eller svårt att somna på kvällen. Negativ långvarig stress kan också leda till t.ex. hjärtsjukdomar, åderförkalkning, diabetes och depression.

Stresshantering är därför väldigt viktigt och kan bestå av någon sorts motion eller avspänningsteknik. Det viktigaste är dock att se till att de orsaker som framkallar stressen plockas bort.MALLAR I STRESS
Checklista förebygga stress 2021
Checklista hantera uppkommen stress 2021
Checklista undvika stressrelaterad ohälsa 2021
Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2021
Enkät stressfaktorer 2021
Enkät stressymtom 2021
Handlingsplan för hantering av stress 2021
PM Andas bättre - Må bättre
PM Det medvetna andetaget
PM Evidensbaserad stresshantering
Processbeskrivning stresshantering 2021
Stresskala 2021
Stresspolicy 2021
Översikt - kroppens reaktioner på stress 2021