Stress

Stress är de anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, s.k. stressorer.

Det finns både positiv stress och negativ stress. Den positiva stressen uppstår då vi utsätts för utmaningar som vi uppfattar som stimulerande, den negativa stressen gör t.ex. att koncentrationen blir sämre, man får ont i magen eller svårt att somna på kvällen. Negativ långvarig stress kan också leda till t.ex. hjärtsjukdomar, åderförkalkning, diabetes och depression.

Stresshantering är därför väldigt viktigt och kan bestå av någon sorts motion eller avspänningsteknik. Det viktigaste är dock att se till att de orsaker som framkallar stressen plockas bort.MALLAR I STRESS
Checklista förebygga stress 2020
Checklista hantera uppkommen stress 2020
Checklista undvika stressrelaterad ohälsa 2020
Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2020
Enkät stressfaktorer 2020
Enkät stressymtom 2020
PM Andas bättre - Må bättre
PM Det medvetna andetaget
PM Evidensbaserad stresshantering
Processbeskrivning stresshantering 2020
Stresskala 2020
Stresspolicy 2020
Översikt - kroppens reaktioner på stress 2020