Stödbrev m.m.

Stödbrev (eller letter of comfort) är ett åtagande från någon att verka för en viss sak, dock utan legal förpliktelse. Letters of comfort används oftast av moderföretag i en koncern som genom stödbrevet förbinder sig eller i vart fall åtar sig att verka för att dotterbolaget kommer att betala sina skulder i syfte att dotterbolaget skall beviljas kredit.

Stödbrevet används främst då moderföretag inte vill ta upp garantier eller borgensåtaganden i sina årsredovisningar. Giltigheten i avtalet beror i stort på hur handlingen utformats. Andra liknade uttryck som används är letter of support, letter of responsibility och letter of awareness.