Stiftelseurkund - Kontant med villkor 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en stiftelseurkund för ett publikt aktiebolag där aktierna ska betalas med kontanta medel och där särskilda villkor finns.

Bildande av ett aktiebolag inleds med att en eller flera personer upprättar en stiftelseurkund. Stiftelseurkunden är ett protokoll över bolagets bildande.

Det vanligaste sättet som aktierna betalas på i ett aktiebolag är genom kontanta medel. Stiftelseurkunden ska innehålla en redogörelse för antalet aktier som betalas. I stiftelseurkunden kan även särskilda villkor ingå. Dessa villkor kan utgöra särskilda förpliktelser som företaget kommer att ha gentemot vissa personer.

Denna mall från DokuMera är särskilt anpassad för sådana situationer som beskrivs ovan och uppfyller alla lagstadgade krav. Mallen kan enkelt kompletteras med ytterligare information.

(ID 3649)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn