Stiftelseurkund - Apport av fast egendom 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en stiftelseurkund angående apport av fast egendom.

Bildande av ett aktiebolag inleds med att en eller flera personer upprättar en stiftelseurkund. Stiftelseurkunden är ett protokoll över bolagets bildande.

Vid bildande av företag genom att apportegendom tillskjuts ska stiftelseurkunden innehålla en redogörelse för det värde apportegendomen beräknas kunna upptas till i balansräkningen och för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av detta värde. Det ska också framgå hur många aktier som ska lämnas för apportegendomen och vem som ska tillskjuta apportegendomen. Till stiftelseurkunden ska även fogas en bilaga med apportavtalet.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en stiftelseurkund gällande apport av fast egendom. Mallen uppfyller alla lagstadgade krav och kan enkelt kompletteras med ytterligare information.

(ID 3644)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn