Stämningsansökan _Standard_ 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en stämningsansökan.

En stämningsansökan är en ansökan till domstol om att den ska avgöra en förmögenhetsrättslig tvist. Vanligtvis ombesörjer kärandens ombud utformningen av ansökningen.

En stämningsansökan ska bland annat innehålla ett yrkande. Yrkandet ska ange om det rör sig om en fullgörelsetalan eller fastställelsetalan. Om käranden yrkar på fullgörelse vill denne förmå domstolen att besluta att svaranden ska förpliktigas att betala ett visst belopp eller återlämna en viss sak. Om käranden yrkar fastställelse vill denne att domstolen ska besluta att ett visst rättsförhållande föreligger, exempelvis att det föreligger ett avtal mellan parterna.

DokuMeras mall uppfyller alla lagstadgade krav och kan enkelt fyllas i samt kompletteras med ytterligare information.

(ID 4205)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn