Stämningsansökan _Kvarstad_ 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en stämningsansökan (kvarstad).

Kvarstad är ett exekutivt tvångsmedel som kan vidtas efter en borgenärs ansökan och innebär att gäldenären helt eller delvis förlorar rätten att förfoga över en viss bestämd del av sin egendom.

En ansökan om kvarstad ska inges till den tingsrätt där svaranden har sitt hemvist. Hemvistet för en fysisk person är den ort där personen är folkbokförd. För juridiska personer är hemvistet den ort där styrelsen har sitt säte.

Mallen låter dig enkelt upprätta en stämningsansökan om kvarstad för att sedan ges in till behörig tingsrätt.

(ID 4204)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn