Stämningsansökan _Genstämning_ 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en stämningsansökan (genstämning).

En stämning från svarandens sida som fogas till målet rörande en annan, föregående stämning, på grund av att de har en viss samhörighet, kallas för genstämning. Bestämmelsen i 14 kap. 3 § rättegångsbalken reglerar villkoren för när genstämning kan ske. Enligt bestämmelsen kan svaranden väcka talan mot käranden i samma mål om denna nya stämning rör

- samma sak, - sak som har gemenskap med denna eller - fordran som kan gå i avräkning mot kärandens fordran (dvs att fordringarna kan kvittas mot varandra).

DokuMeras mall är välstrukturerad och hjälper dig att snabbt upprätta denna stämningsansökan i enlighet med alla lagstadgade krav.

(ID 4203)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn