St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 9 § ABL gällande emission av teckningsoptioner med åtföljande betalning genom kvittning.

Ett förslag från styrelsen till bolagsstämman om emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av aktier som betalas genom kvittning mot fordran ska kompletteras med en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av

- emissionsvillkor om kvittningsrätt - emissionsvillkoren som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 (till exempel om olika betalningsformer, särskilda rättigheter eller skyldigheter är förknippade med aktierna)

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att få med all den information som krävs för att styrelsen på ett korrekt sätt ska kunna lägga fram förslaget för bolagsstämman.

(ID 3851)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn