St redogörelse enl 14 kap 8 § ABL 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en redogörelse från styrelsen enligt 14 kap. 8 § ABL gällande händelser av väsentlig betydelse.

Om årsredovisningen inte ska behandlas på bolagsstämman när förslag från styrelsen om emission av teckningsoptioner ska framföras, ska styrelsen bl. a. bifoga en redogörelse, rörande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

Mallen som DokuMera tagit fram låter dig enkelt fylla i denna redogörelse och foga den till förslaget om emission av teckningsoptioner.

(ID 3849)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn