Sponsoravtal (Lag- och arenasponsring) 2021

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta sponsoravtal angående lag- och arenasponsring.

Vid sponsring åtar sig ett företag att t.ex. bekosta eller ansvara för viss verksamhet och i gengäld får företaget möjlighet att göra reklam eller PR i någon form. Genom sponsring kan en sponsor stärka sin image och trovärdighet. Sponsringskostnaden är avdragsgill om den utgör en driftkostnad i näringsverksamheten. Sponsorn måste alltså erhålla något i motprestation som är resultatfrämjande och då spelar sponsoravtalet stor roll för att se vilka motprestationer sponsorn erhållit. Detta sponsoravtal för lag- och arenasponsring innehåller klausuler rörande bl.a. sponsorns exponering, immateriella rättigheter och ansvarsbegränsning.

(ID 4140)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista sponsoravtal 2021
Sponsoravtal (Arenasponsring) 2021
Sponsoravtal (Dräktsponsring) 2021
Sponsoravtal 2021