Sponsoravtal (Dräktsponsring) 2021

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett sponsoravtal angående dräktsponsring.

Vid ett sponsoravtal åtar sig ett företag att bekosta eller på annat sätt ansvara för viss verksamhet och som utbyte får de möjlighet att göra reklam eller PR i någon form. Sponsring är en affärsmässig överenskommelse till ömsesidig nytta för parterna. Genom sponsring kan företaget stärka sin image och trovärdighet. För att sponsringen ska få dras av krävs att den utgör en driftkostnad i näringsverksamheten och verkar resultatfrämjande för verksamheten, inte om den endast ger förbättrad image eller goodwill. Sponsoravtalet får därför stor betydelse för att se vilka motprestationer sponsorn erhållit.

(ID 4139)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista sponsoravtal 2021
Sponsoravtal (Arenasponsring) 2021
Sponsoravtal (Lag- och arenasponsring) 2021
Sponsoravtal 2021