Skyddsombudspolicy 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en skyddsombudspolicy.

Alla arbetsplatser med fem eller fler anställda ska ha ett skyddsombud som representerar och arbetar för de anställdas säkerhet på arbetsplatsen. Ledning och chefer har huvudansvaret för arbetsmiljön och dessa är skyldiga att vidta alla rimliga åtgärder för att förebygga att medarbetarna utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Använd detta dokument från DokuMera för att upprätta en skyddsombudspolicy för ditt företag och därigenom säkerställa att företaget har ett skyddsombud. Med hjälp av mallen kan du även bestämma ansvarsfördelning samt riktlinjer för hur skyddsombud ska verka inom företaget med skyldigheter och rättigheter.

(ID 4442)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista skyddsombud 2023
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2023
Personalhandbok 2023