Skuldebrev (Enkelt) - Avskiljbara teckningsoptioner 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett enkelt skuldebrev för avskiljbara teckningsoptioner.

Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person och är ett bevis på en skuld till denne.

För att få in mer kapital i ett företag kan bolagsstämman besluta att genomföra en emission av teckningsoptioner och förena dessa med ett skuldebrev (dvs. ett bevis på ett lån som bolaget tagit av optionsinnehavaren). På lånet löper ränta till dess lånet ska betalas tillbaka. Fram till och med tillfället då lånet ska vara återbetalt kan skuldebrevsinnehavaren (enligt bestämmelserna i denna mall) lösa aktier i bolaget till en viss fast kurs genom kvittning mot bolagets skuld.

(ID 3793)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn