Skriftligt förhandstillstånd Engelsk 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 1195 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsansvarig att upprätta ett skriftligt förhandstillstånd till personuppgiftsbiträdet på engelska.

Personuppgiftsbiträdet får inte anlita ett annat personuppgiftsbiträde (underbiträde) utan att ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd har erhållits av den personuppgiftsansvarige.

I de fall där ett personuppgiftsbiträde anlitar ett underbiträde ska underbiträdet genom avtal åläggas samma skyldigheter i fråga om dataskydd som de som fastställs i personuppgiftsbiträdesavtalet mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Underbiträdet ska framför allt ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Om underbiträdet inte fullgör sina skyldigheter i fråga om dataskydd ska det ursprungliga personuppgiftsbiträdet vara fullt ansvarig gentemot den personuppgiftsansvarige för utförandet av underbiträdets skyldigheter. Ta hjälp av denna mall när du utformar ett skriftligt förhandstillstånd till personuppgiftsbiträdet.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 4876)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn