Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro är ett ökande problem i dagens samhälle. Många anställda får besvär på grund av arbetet; stress och påfrestande arbetsställningar är de största problemen. Sjukskrivningarna ökar, och i och med att sjukfrånvaro numera ska tas med i bokslutet hamnar problemet allt mer i fokus.

Genom den allmänna sjukförsäkringen är arbetsgivaren skyldig att betala ut sjuklön till en anställd. Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden. Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras.

Sjuklönen räknas som en vanlig lön och arbetsgivaren ska dra skatt och betala arbetsgivaravgifter. Från och med den femtonde sjukdagen behöver en arbetsgivare inte längre betala sjuklön. I stället ska den anställda ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.MALLAR I SJUKFRÅNVARO
Behandlingsöverenskommelse rehab 2023
FK 9210 Arbetsskadeanmälan
Förstadagsintyg 2023
PM Karensavdrag - vad är det?
Sjukdomsförsäkran 2023
Sjukdomspolicy 2023