Självskattning av mental trötthet 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att uppskatta omfattningen av eventuell mental trötthet.

Mallen består av ett antal frågor. Av intresse i mallen är ditt nuvarande tillstånd, dvs. ungefär hur du har mått den senaste månaden. När du ska jämföra med hur det var tidigare ska du göra det med hur det var innan du blev sjuk/skadades. I tabellen för varje fråga finns fyra påståenden som beskriver Inga (0), Lätta (1), Medelsvåra (2) och Svåra besvär (3). Du ska markera den siffra som står bredvid det påstående som bäst beskriver dina besvär. Om du tycker att du hamnar mellan två påståenden finns det även siffror som motsvarar detta.

Frågorna handlar bland annat om trötthet, oföretagsamhet, koncentrationssvårigheter och mental återhämtning.

Ta del av mallen får att få en uppskattning av i vilken utsträckning du lider av mental trötthet.

(ID 5112)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn