Självskattning av kravuppfyllnad ISO 9001 2023

Format: Word-mall (13 sidor)
Pris: 1070 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en självskattning av ditt arbete med kravuppfyllnad gällande kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001.

Ett kvalitetsledningssystem är ledningens verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera den egna verksamheten utifrån de krav som finns på organisationen. Kraven kan innefatta krav från kunder, medarbetare, ägare, myndigheter, författningar och ISO-standarder.

Denna mall för självskattning syftar till att ge en övergripande bild av hur långt du har kommit med ditt arbete att identifiera kraven på just din organisation och vad du gör för att uppnå dessa krav. Mallen innehåller hänvisningar till DokuMeras övriga mallar om ISO 9001.

(ID 5345)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn