Självkänsla

Inom psykologin används termen självkänslan att beskriva en persons övergripande känsla av egenvärde eller personligt värde. Med andra ord, hur mycket du uppskattar dig själv. Självkänsla ses som ett personlighetsdrag, vilket innebär att den tenderar att vara stabil och varaktig över tiden.

Självkänsla kan innebära en mängd föreställningar om dig själv, såsom bedömningen av ditt utseende, föreställningar, känslor och beteenden.

Självkänsla kan spela en viktig roll för din motivation och framgång. Låg självkänsla kan hålla dig tillbaka från att lyckas professionellt eftersom du inte tror dig kunna nå framgång. Däremot att ha en hälsosam självkänsla kan hjälpa dig eftersom du navigera livet med en positiv och självsäker attityd och beteende och tror att du kan uppnå dina mål.MALLAR I SJÄLVKÄNSLA
Självskattning - Utvärdera din självkänsla 2023