Semesterpolicy Engelsk 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 670 kr

Denna mall från DokuMera låter dig upprätta en semesterpolicy för ditt företag. Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

För att skapa förutsägbarhet för både arbetsgivare och arbetstagare om vad som gäller i fråga om att ta ut semester är det bra om företaget har en semesterpolicy. Semesterpolicyn anger riktlinjer och beskriver hur frågor om de anställdas ledighet hanteras inom företaget. Policyn medför att dessa frågor kan behandlas utifrån vissa mer eller mindre fasta riktlinjer så att ställning inte behöver tas till varje enskild fråga. På så vis blir semestern handlagd på ett enkelt, rättvist och smidigt sätt vilket undviker risken för konflikter och sparar tid.

(ID 5318)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn