Sekretessförbindelse styrelseledamot Engelsk 2022

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 1195 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en sekretessförbindelse på engelska (non-disclosure agreement) för en ledamot eller suppleant i ett aktiebolags styrelse.

Det är svårt att förhindra en styrelseledamot från att yppa information till utomstående. Om en styrelseledamot läcker ut information måste bolaget kunna bevisa att en skada har uppstått på grund av detta för att kunna få ut någon form av ersättning. Bolaget måste dessutom kunna bevisa vilken skada som uppstått och hur stor den är, dvs. ett bestämt belopp.

Genom att skriva en sekretessförbindelse förbinder sig en ledamot eller suppleant till att inte yppa information till utomstående. Om denne ändå gör det är detta att se som ett avtalsbrott. I en sekretessförbindelse kan parterna själv bestämma konsekvensen av ett avtalsbrott, t.ex. ett bestämt vitesbelopp. Om det finns en sekretessförbindelse som båda parterna har skrivit under behöver bolaget inte bevisa att någon faktisk skada har uppstått. Att teckna en sekretessförbindelse med styrelsens ledamöter och suppleanter är således det mest effektiva sättet att försöka förhindra dessa från att läcka information som kan komma att skada bolaget.

Denna mall består av en sekretessförbindelse som ingås mellan bolaget och styrelsens ledamöter och suppleanter.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 3249)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn



DE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Beslutsunderlag styrelseärende 2022
Beslutsunderlag styrelseärende Engelsk 2022
Dagordning styrelsemöte utökad 2022
Dagordning styrelsemöte utökad Engelsk 2022
Kallelse styrelsemöte 2022
Kallelse styrelsemöte Engelsk 2022
Protokoll styrelsemöte 2022
Protokoll styrelsemöte Engelsk 2022
Sekretessförbindelse styrelseledamot 2022