Sekretessförbindelse styrelseledamot 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en sekretessförbindelse för en ledamot eller suppleant i ett aktiebolags styrelse.

Det är svårt att förhindra en styrelseledamot från att yppa information till utomstående. Om en styrelseledamot läcker ut information måste bolaget kunna bevisa att en skada har uppstått på grund av detta för att kunna få ut någon form av ersättning. Bolaget måste dessutom kunna bevisa vilken skada som uppstått och hur stor den är, dvs. ett bestämt belopp.

Genom att skriva en sekretessförbindelse förbinder sig en ledamot eller suppleant till att inte yppa information till utomstående. Om denne ändå gör det är detta att se som ett avtalsbrott. I en sekretessförbindelse kan parterna själv bestämma konsekvensen av ett avtalsbrott, t.ex. ett bestämt vitesbelopp. Om det finns en sekretessförbindelse som båda parterna har skrivit under behöver bolaget inte bevisa att någon faktisk skada har uppstått. Att teckna en sekretessförbindelse med styrelsens ledamöter och suppleanter är således det mest effektiva sättet att försöka förhindra dessa från att läcka information som kan komma att skada bolaget.

Denna mall består av en sekretessförbindelse som ingås mellan bolaget och styrelsens ledamöter och suppleanter.

(ID 694)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Beslutsunderlag styrelseärende 2023
Beslutsunderlag styrelseärende Engelsk 2023
Dagordning styrelsemöte utökad 2023
Dagordning styrelsemöte utökad Engelsk 2023
Kallelse styrelsemöte 2023
Kallelse styrelsemöte Engelsk 2023
Protokoll styrelsemöte 2023
Protokoll styrelsemöte Engelsk 2023
Sekretessförbindelse styrelseledamot Engelsk 2023