Sekretessförbindelse företagsöverlåtelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sekretessförbindelse, som bilaga till ett sekretessavtal mellan en tänkt företagsköpare och företaget inför en företagsöverlåtelse i form av överlåtelse av aktier.

Dokumentmallen är avsedd för den situation när den tänkte köparen i sekretessavtalet har förbundit sig att anställda och andra inblandade först ska underteckna en sekretessförbindelse för att få ta del av information.

Specifikation

  • Sekretessförbindelse företagsöverlåtelse 2024
  • 2073
  • 1,32
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider