Sekretessavtal företagsöverlåtelse aktier 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett sekretessavtal (eng. non disclosure agreement, NDA, eller confidential discolusure agreement, CDA) mellan en tänkt företagsköpare och företaget inför en företagsöverlåtelse i form av överlåtelse av aktier. Syftet är att säkerställa sekretess kring en företagsgranskning, ofta även kallad due diligence, som köparen ska beredas tillfälle att göra.

Vid företagsöverlåtelse av en rörelse behöver den tilltänkta köparen göra en företagsgranskning för att kunna utvärdera det eventuella köpet. Om andra företag eller allmänheten får reda på företagets intresse i det granskade företaget kan detta t.ex. leda till priskonkurrens. Om sekretessen skulle brytas kan den ena parten behöva betala skadestånd eller vite.

Med hjälp av denna mall från DokuMera säkerställer du att sekretess gällande överlåtelsen kan upprättas. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Sekretessavtal företagsöverlåtelse aktier 2024
  • 2071
  • 1,34
  • 4
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider