Sekretessavtal företagsöverlåtelse aktier 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett sekretessavtal (eng. non disclosure agreement, NDA, eller confidential discolusure agreement, CDA) mellan en tänkt företagsköpare och företaget inför en företagsöverlåtelse i form av överlåtelse av aktier. Syftet är att säkerställa sekretess kring en företagsgranskning, ofta även kallad due diligence, som köparen ska beredas tillfälle att göra.

Vid företagsöverlåtelse av en rörelse behöver den tilltänkta köparen göra en företagsgranskning för att kunna utvärdera det eventuella köpet. Om andra företag eller allmänheten får reda på företagets intresse i det granskade företaget kan detta t.ex. leda till priskonkurrens. Om sekretessen skulle brytas kan den ena parten behöva betala skadestånd eller vite.

Med hjälp av denna mall från DokuMera säkerställer du att sekretess gällande överlåtelsen kan upprättas. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

(ID 2071)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn