Sekretess- och konkurrensklausul för franchisetagare m.fl. 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sekretess- och konkurrensklausul för franchisetagare.

Franchise eller franchising innebär att ägaren av en affärsidé (exempelvis en restaurangverksamhet) mot betalning låter en oberoende näringsidkare använda sig av konceptet. Det är viktigt att reglera vad som åligger franchisegivaren respektive franchisetagaren i ett avtal.

Ett franchiseavtal tydliggör båda parters rättigheter och skyldigheter samt hur ansvarsfördelningen mellan dem ska se ut. Franchiseavtalet innehåller ofta klausuler gällande lojalitet, sekretess och konkurrens, för att se till att franchisetagaren inte utnyttjar franchisegivarens know-how i eget syfte. Franchisetagaren förbinder sig ofta att iaktta dessa regler inte bara under avtalstiden utan också i en avtalet angiven tid därefter.

Mallen som DokuMera har upprättat hjälper dig att upprätta en sådan sekretess- och konkurrensklausul som beskrivs ovan.

(ID 4025)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista franchiseavtal 2023
Franchiseavtal 2023