Schema krisledningsövning säkerhet 2021

Format: Excel-mall (8 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett schema för inspel av en krisledningsövning.

Utmärkande för övningen är att den genomförs under så realistiska former som möjligt så att förhållandena i mångt och mycket efterliknar dem som förekommer under en verkligt inträffad kris eller allvarlig incident i företaget. Då förhållandena påminner om dem som förekommer under en verklig kris kan ditt företag testa krisberedskapen och krisledningens förmåga att klara av svåra förhållanden. En sådan övning ger också utrymme att se vilka förbättringsområden som kan finnas i företagets krisledning och krishantering.

(ID 3234)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista krisledningsövning säkerhet 2021