Samtalsunderlag en-till-en samtal traumatisk incident 2023

Format: Word-mall (19 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra ett en-till-en samtal med medarbetare som har drabbats av en traumatisk kris. Den innehåller ett antal stödpunkter som kan vara bra att gå igenom före stödsamtalet. På så sätt kan företagets krisstödsorganisation få hjälp och stöd vid genomförandet av ett sådant samtal.

Med en-till-en samtal menas ett riktat stödsamtal som ges i grupp eller enskilt till den eller de personer som har behov av att fortgående få diskutera den inträffade krisen och egna reaktioner med en utbildad person. En-till-en samtal genomförs ofta av en expert som kan vara ensam eller tillsammans med en eller flera stödpersoner. Dessa kan bestå av representanter från företagets interna krisstödsorganisation eller representanter från företagshälsovården.

För att kunna dra full nytta av denna mall från DokuMera rekommenderar vi att du först inhämtar en grundläggande kunskap om hur ett samtal genomförs med hjälp av Checklista en-till-en samtal traumatisk incident - id 3209.

(ID 3208)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista en-till-en samtal traumatisk incident 2023