Säljarens garantier 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta säljarens garantier angående försäljning av ett bolag.

Garantierna som säljaren utfäster är utförligt formulerade och behandlar information och förhållanden om bolaget. Säljaren garanterar att uppgifterna som lämnas är korrekta vid tillträdesdagen. Särskilt ingående behandlas garantier rörande registrering av bolaget, skulder, borgensåtaganden och andra, övriga, åtaganden.

Mallen till säljarens garantier är tänkt att användas i kombination med ett köpeavtal och innehåller dessutom flera referenser till ytterligare bilagor som har med garantierna och bolaget att göra. Dessa, inklusive köpeavtalet, finns även i form av mallar hos DokuMera.

(ID 4000)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn