Så kan du använda AI för att skriva avtal

onsdag 13 december 2023
Nyheter

Så kan du använda AI för att skriva avtal

 

Ingen har kunnat undgå AI-vågen som sveper över världen. Yrken hotas, branscher ställer om och möjligheterna för effektivisering framstår som nästintill obegränsade.

Men hur tillförlitligt är AI att använda i jobbet? Vilka fallgropar finns? Hur bör du som företagare förhålla dig till den nya tekniken för att hålla jämna steg med konkurrenterna utan regelöverträdelser och brustet förtroende som följd?

Vi har pratat med vår jurist Erik Rosqvist för att borra djupare i frågorna. Han är specialiserad inom avtalsrätt och bolagsrätt. Han har även författat och kvalitetssäkrat majoriteten av de avtalsmallar som finns hos Crona DokuMera.

 

Har ditt företag någon AI-policy?

Det första Erik Rosqvist lyfter är att de flesta företag redan nu bör börja fundera på i vilken utsträckning och på vilket sätt man är bekväm med att AI används av anställda.

– Som företag måste man dels fundera på vilken info som är acceptabel att föra in i AI-system, dels fundera på vad man ska tillåta i form av AI-genererat material.

I nuläget finns en föreslagen, men ännu ej antagen, AI-förordning på EU-nivå.

– Än så länge är det ganska oklart hur det kommer att regleras. I sådana situationer är det alltid klokt att mana till viss försiktighet, särskilt om det kan medföra konsekvenser, säger Erik Rosqvist.

 

Risker med att använda AI som företagare

Innan vi går in på hur AI faktiskt kan användas behöver vi först bena ut de risker som är specifika för företagare när det kommer till AI. För privatpersoner som använder AI för nöjes skull är riskerna såklart betydligt mindre.

Inom ett år eller två är det möjligt att AI-systemen blivit så pass avancerade att följande råd blivit inaktuella. Vi har redan sett hur mycket bättre till exempel Chat GPT blivit sedan lanseringen under hösten 2022.

I nuläget ser dock Erik Rosqvist följande tre risker som företagare bör vara extra vaksamma på när det kommer till AI:

 

Röjande av känslig information

Ett grundläggande problem med dagens AI-landskap är osäkerheten kring vad som händer med informationen man som användare ger ifrån sig. Det blir extra viktigt att tänka på om informationen man matar in i AI-systemet på något sätt innehåller personuppgifter som omfattas av dataskyddslagstiftning. Grundregeln som alltid gäller är att GDPR självklart också omfattar användandet av AI.

Men det finns också andra typer av uppgifter, som till exempel omfattas av affärssekretess, som man som företagare bör vara vaksam på.

– Man kan aldrig vara helt säker på vem som får tillgång till data du laddar upp i ett AI-system och vad den datan senare kan användas till. Där uppstår en risk att man ger ifrån sig information som man är skyldig att behålla, säger Erik Rosqvist.

 

Allvarliga fel

En annan risk att vara vaksam på uppstår när man lutar sig mot AI-system för faktainsamling, till exempel vid avtal. Erik Rosqvist lyfter framför allt konsumentavtal som särskilt vanskliga och där han ser att risken för att allvarliga fel letar sig in är extra stor.

– I konsumentavtal har man generellt fler regler att förhålla sig till jämfört med avtal som skrivs mellan två bolag. Det är inte säkert att AI fångar upp de nyanser och krav som finns, speciellt inte i mindre land som Sverige och på mer nischade marknader. Även om mycket lagstiftning sker på EU-nivå finns det specifika regler i Sverige, så där skulle jag vara extra uppmärksam, säger Erik Rosqvist.

Här ska självklart påpekas att AI-systemen utvecklas i rask takt där vad som igår var otänkbart imorgon kan vara helt självklart. Det bör också nämnas att AI-systemen anpassar sina svar utifrån hur de instrueras att svara.

Oavsett är det av högsta vikt att dubbelkolla information som AI-system spottar ur sig. Var har AI:n i sin tur hämtat sin information ifrån? Finns det andra källor som backar upp det som AI-systemet påstår?

Här finns många genanta exempel att välja mellan som sedelärande historier på där allvarliga fel smugit sig in. Tänk bara på den amerikanske juristen som fick på fingrarna efter att ha använt ett AI-system för att luta sig mot prejudicerande domar vid en stämning – bara för att sen inse att ingen av domarna fanns på riktigt.

 

Upphovsrätt

En annan risk som inte exklusivt gäller för AI-system handlar om upphovsrätt. Det är en snårig fråga juridiskt eftersom det inte finns någonstans en upphovsman registrerar sin upphovsrätt.

– Man kommer aldrig ifrån risken att någon annan reagerar på att det du själv har skapat är väldigt likt något annat. Men har man tagit fram materialet genom ett AI-system kan man aldrig veta varifrån systemet har tagit inspiration från eller rent av kopierat, Erik Rosqvist.

Upphovsrättsfrågan är en betydligt mindre risk än risken för allvarliga fel och röjande av känslig information. Det gäller framför allt eftersom det beror på vad det framtagna materialet faktiskt kommer att användas till.

 

Så kan du använda AI för att skriva avtal

Så – hur ska man då gå till väga? Hur kan man använda AI-system som hjälpmedel för att skriva avtal?

Tips på formuleringar och prompts är andra bättre lämpade att komma med. Den grundläggande frågan är om det över huvud taget är en bra idé till att börja med.

– Det beror helt på vad det är för avtal. Vissa är så generiska och allmänna att ett AI-system redan nu med enkelhet skulle kunna ta fram det. Till exempel köpeavtal mellan två parter, de är sällan komplicerade, säger Erik Rosqvist.

Med det sagt finns det gott om andra avtal där Erik starkt avråder från att helt luta sig mot AI-system.

– Kommer man in på mer nischade avtal där det kanske finns en viss specifik lagstiftning och där riskerna redan är väldigt stora – då skulle jag undvika AI. Jag rekommenderar absolut att man vänder sig till en jurist om det är kostsamma transaktioner, alldeles oavsett om man använt sig av ett AI-system först eller inte, säger han.

 

Använd kvalitetssäkrade mallar för avtal

Med Företagspaketet hos Crona DokuMera får du tillgång till Sveriges största databas för mallar och dokument för företagare. Alla mallar är upprättade och kvalitetssäkrade av jurister, däribland Erik Rosqvist, så att du kan känna dig trygg med att informationen och underlaget är både korrekt och aktuellt. Här finns tusentals mallar för avtal som kommer väl till pass i din verksamhet.

Med hundratals expertsvar på vanliga frågor får du tillgång till ovärderlig information som kan hjälpa dig framåt i snåriga situationer.

Med företagspaketet kan du dessutom kontakta Erik Rosqvist direkt genom DokuMeras Frågeservice.

Lämna din kommentar
Endast registrerade användare kan lämna kommentarer.