Rutiner för visselblåsning - information till anställd Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att informera dina anställda om vilka rutiner som gäller för visselblåsning i verksamheten. Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt. 

Som arbetsgivare behöver du informera dina anställda om hur de ska rapportera allvarliga missförhållanden. Det kan du göra med hjälp av denna mall. Mallen är avsedd att utgöra ett komplement till mallarna Handlingsplan visselblåsarfunktion (ID 5448) samt Visselblåsarpolicy Engelsk ID 5331).

Specifikation

  • Rutiner för visselblåsning - information till anställd Engelsk 2024
  • 5475
  • 1,13
  • 3
  • docx
670 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider