Riskbedömning företag 2023

Format: Excel-mall (22 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sammanställning av olika tillstånd eller händelser som bedöms ha hög s.k. praktisk risk. Sådana tillstånd eller händelser bör företaget sedan aktivt söka skydd mot i det systematiska säkerhetsarbetet.

Med mallen arbetar du dig igenom företagets riskområden. För varje område identifierar du tillstånd eller händelser som bedöms som skadliga för företaget. För varje tillstånd eller händelse bedömer du sedan sannolikheten att tillståndet infinner sig alternativt händelsen inträffar, samt värderar hur allvarlig konsekvensen är eller skulle vara för företaget. Du får då ett värde för den praktiska risken.

I sammanställningen ser du då vilka tillstånd eller händelser inom respektive riskområde som har en praktisk risk som är högre än det gränsvärde som du valt.

Du kan arbeta med totalt 15 olika riskområden med upp till 19 tillstånd eller händelser per riskområde.

(ID 1993)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn