Riktad emission (kontant) - Publikt ej avstämningsbolag 2021

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för en riktad kontantemission genom kontant lån i ett publikt bolag som inte är avstämningsbolag.

En riktad emission är riktad till en viss grupp, exempelvis befintliga aktieägare. Oftast menas dock att den är riktad till en eller flera externa placerare. Aktieägarna avstår då från sin rätt att teckna nya aktier vid en emission till förmån för någon annan eller andra, vilket bidrar till att bredda ägarbasen i bolaget.

Vid n kontantemission, som är den vanligaste formen av riktade emissioner, tillskjuts kapital i utbyte mot aktier i bolaget. Detta kan vara ett sätt att få in mer kapital i bolaget, men utgör även ett sätt att bredda dess ägarbas. Motsvarande kan också ske genom kontanta lån.

Detta dokument är ett förslag från styrelsen till stämman om att ta upp ett lån genom emission av skuldförbindelser som är förenade med avskiljbara teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier.

(ID 3792)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn