Revisorsyttrande enl 2 kap 19 § ABL (Apport av fast egendom) 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande angående apport av fast egendom.

Vid teckning av aktier genom tillskott av apportegendom i ett aktiebolag ska en oberoende, auktoriserad revisor yttra sig över apportemissionen enligt 2 kap. 9 § 1 punkten ABL. Yttrandet ska bl.a. innehålla uppgifter om hur apportegendomens värde har beräknats. Övriga uppgifter som bör tas med är om bolaget ådragit sig några förpliktelser genom apportförvärvet.

Denna mall som DokuMera har upprättat hjälper dig att enkelt upprätta ett sådant revisorsyttrande avseende fast egendom som beskrivs ovan.

(ID 3642)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn