Revisorsyttrande enl 23 kap 29 § ABL (Fusionsplan) 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 23 kap. 29 § ABL gällande absorption av helägt dotterbolag.

Absorption av helägt dotterbolag är en form av fusion och innebär att ett eller flera helägda dotterbolag går upp i moderbolaget. Själva fusionen sker genom upprättande och anmälan om registrering av fusionsplan. Privata aktiebolag behöver inte anmäla fusionsplanen för registrering om samtliga aktieägare i moderbolaget har undertecknat fusionsplanen. När fusionsplanen är upprättad ska det övertagande bolaget ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen.

Till fusionsplanen ska revisorerna i bolagen foga ett skriftligt yttrande för varje bolag. Det går att formulera ett kombinerat yttrande för alla bolag som ingår i fusionen om det framgår att alla revisorer yttrat sig för varje bolag.

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att upprätta ett sådant yttrande som avses i 23 kap. 29 § ABL.

(ID 3879)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn