Revisorsyttrande enl 20 kap 12 § ABL (Minskning) 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 20 kap. 12 § ABL (minskning).

Beslut om minskning av aktiekapitalet fattas av bolagsstämman. Om bolagsstämman ska pröva en fråga om minskning av aktiekapitalet, ska styrelsen eller, om förslaget väcks av någon annan, förslagsställaren upprätta ett förslag.

Till förslaget ska bl.a. fogas en redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades med uppgift om värdeöverföringar som har beslutats under samma tid och om förändringar i bolagets bundna egna kapital som har skett efter balansdagen. Förslaget ska undertecknas av styrelsen. Bolagets revisor ska upprätta och underteckna ett yttrande över styrelsens redogörelse.

Mallen från DokuMera hjälper dig att upprätta detta revisorsyttrande.

(ID 3899)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn