Revisorsyttrande enl 15 kap 44 § ABL (Apportemission) 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 15 kap. 44 § ABL (apportemission).

I fråga om publika aktiebolag gäller enligt bestämmelsen att registrering av konvertibler endast får ske om det visas upp ett yttrande, undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

Av yttrandet ska framgå att full och godtagbar betalning i form av apportegendom har lämnats för samtliga tecknade och tilldelade konvertibler. Såvitt gäller apportegendom ska intyget ha det innehåll som anges i 2 kap. 19 § bl.a. rörande information om den värderingsmetod som använts för att uppskatta apportegendomens värde.

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att beakta samtliga relevanta regler som gäller när ett revisorsyttrande enligt 15 kap. 44 § ABL ska upprättas.

(ID 3746)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn