Revisorsyttrande enl 14 kap 8 § ABL (Teckningsoptioner) 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 14 kap. 8 § ABL (teckningsoptioner).

Ett bolags aktiekapital kan ökas på ett antal olika sätt. En möjlighet som bolaget har är att besluta om emission av teckningsoptioner. En teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna sig för nya aktier i bolaget mot betalning i pengar. Vid emission enligt 14 kap. ABL har en aktieägare företrädesrätt till teckningsoptioner. Om inte redovisningen ska behandlas vid bolagsstämman ska bland annat ett revisorsyttrande fogas till förslaget om emission.

Revisorsyttrande ska lämnas angående styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

DokuMeras mall underlättar för dig att upprätta ett sådant revisorsyttrande som avses i 14 kap. 8 § ABL angående teckningsoptioner.

(ID 3834)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn