Revisorsyttrande enl 14 kap 49 § ABL (Teckning av aktier) 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 14 kap. 49 § ABL (teckning av aktier).

En aktieteckning som har skett med utnyttjande av optionsrätt får registreras endast om full och godtagbar betalning har erlagts för de nya aktierna. För att aktieteckningen i ett publikt bolag ska få registreras måste ett yttrande även visas upp. Yttrandet ska vara undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Av yttrandet ska framgå att full och godtagbar betalning har lämnats för samtliga tecknade och tilldelade aktier.

Mallen som DokuMera har upprättat avser ovan nämnda yttrande och uppfyller alla lagstadgade krav. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

(ID 3837)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn